Tarieven

Tarieven 2020

Deze kwaliteitsgeregistreerde praktijk is in 2020 gecontracteerd met de CZ. De diensten vallen onder de gecontracteerde zorg.

Bent U of Uw kind verzekerd bij deze zorgverzekeraar, dan zullen de kosten voor vergoeding van de behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Uw zorg wordt volledig vergoed.

Zorg die wordt verleend aan andere, dus niet CZ  verzekerden, valt onder  niet gecontracteerde zorg. In dat geval zullen de kosten volgens de tarieven in onderstaand overzicht  bij U worden gedeclareerd. De zorgverzekeraar, waarmee de praktijk geen contract heeft afgesloten, keert een deel van de kosten uit. Dat kan variëren van 60% tot 90% bij natura polissen en tot 100% bij restitutiepolissen. Per verzekeraar is dat verschillend. Kijkt U goed Uw eigen polis na over de hoogte van uw vergoeding.

BehandelingTariefDuur
Anamnese en onderzoek na verwijzing€86,59(60 min)
Eenmalig onderzoek€86,59(60 min)
Individuele zitting reguliere logopedie€43,30(30 min)
Individuele zitting stotteren€86,59(60 min)
Telefonische zitting€7,20(per 5 min)
Instructie/overleg ouders/verzorgers
van de patiënt
€43,30(per 30 min)
Overleg met derden€45,59(per 30 min)
Verslaglegging aan derden€45,59(per 30 min)
Niet nagekomen afspraak€43,30(per 30 min)
of te laat afgemelde afspraak€32,48(per 30 min)

(Voor een afmelding langer dan 24 uur te voren , worden geen kosten berekend)

https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/pagina/kpsticker.aspx?Id=27AC9720-DDEC-4623-8F04-266E1A968F38