Tarieven

Tarieven 2023

Deze kwaliteitsgeregistreerde praktijk is in 2023 gecontracteerd met de CZ. De diensten vallen onder de gecontracteerde zorg.

Bent U of Uw kind verzekerd bij deze zorgverzekeraar, dan zullen de kosten voor vergoeding van de behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Uw zorg wordt volledig vergoed.

Zorg die wordt verleend aan andere, dus niet CZ verzekerden, valt onder niet gecontracteerde zorg. In dat geval zullen de kosten volgens de tarieven in onderstaand overzicht bij U worden gedeclareerd. De zorgverzekeraar, waarmee de praktijk geen contract heeft afgesloten, keert een deel van de kosten uit. Dat kan variëren van 60% tot 85% bij natura polissen en tot 100% bij restitutiepolissen. Per verzekeraar is dat verschillend. Kijkt U goed Uw eigen polis na over de hoogte van uw vergoeding.

BehandelingTariefDuur
Anamnese en onderzoek na verwijzing€94,53(55 min)
Eenmalig onderzoek€94,53(55 min)
Individuele zitting reguliere logopedie€47,27(25 min)
Telefonische zitting€7,87(per 5 min)
Instructie/overleg ouders/verzorgers
van de patiënt
€47,27(25 min)
Overleg met derden€49,76(25 min)
Verslaglegging aan derden€49,76(30 min)
Niet aanwezig op afspraak€47,27(25 min)
Afmelding korter dan 24 uur (incl. ziek)€35,45(25 min)

(Voor een afmelding langer dan 24 uur te voren , worden geen kosten berekend)