Tarieven

Tarieven 2022

Deze kwaliteitsgeregistreerde praktijk is in 2022 gecontracteerd met de CZ. De diensten vallen onder de gecontracteerde zorg.

Bent U of Uw kind verzekerd bij deze zorgverzekeraar, dan zullen de kosten voor vergoeding van de behandelingen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Uw zorg wordt volledig vergoed.

Zorg die wordt verleend aan andere, dus niet CZ  verzekerden, valt onder niet gecontracteerde zorg. In dat geval zullen de kosten volgens de tarieven in onderstaand overzicht bij U worden gedeclareerd. De zorgverzekeraar, waarmee de praktijk geen contract heeft afgesloten, keert een deel van de kosten uit. Dat kan variëren van 70% tot 90% bij natura polissen en tot 100% bij restitutiepolissen. Per verzekeraar is dat verschillend. Kijkt U goed Uw eigen polis na over de hoogte van uw vergoeding.

BehandelingTariefDuur
Anamnese en onderzoek na verwijzing€91,78(55 min)
Eenmalig onderzoek€91,78(55 min)
Individuele zitting reguliere logopedie€45,89(25 min)
Telefonische zitting€7,64(per 5 min)
Instructie/overleg ouders/verzorgers
van de patiënt
€45,89(per 25 min)
Overleg met derden€48,32(per 25 min)
Verslaglegging aan derden€48,32(per 25 min)
Niet nagekomen afspraak€45,89(per 25 min)
Afmelding korter dan 24 uur (incl. ziek)€34,42(per 25 min)

(Voor een afmelding langer dan 24 uur te voren , worden geen kosten berekend)

https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/pagina/kpsticker.aspx?Id=27AC9720-DDEC-4623-8F04-266E1A968F38