Aanmelden

Sinds 7 december 2023 kunnen er geen nieuwe cliënten meer worden aangenomen. De lopende behandelingen zullen worden afgebouwd en waar mogelijk worden overgedragen aan collega’s. 

Per 8 juli 2024 zal de Logopediepraktijk Jakobsen ophouden te bestaan.