Aanmelden

Per telefoon:

+31 6 202 89 89 2

U kunt zich telefonisch aanmelden. Uw klacht en enkele persoonlijke gegevens worden opgenomen. Ook wordt gevraagd naar een verwijzing, die U van een arts of specialist nodig heeft om vervolgstappen te kunnen nemen. Vervolgens maken we een eerste afspraak.

Per e-mail:

jcjakobsen@zeelandnet.nl